Knjiga je v obliki *.pdf za Acrobat Reader.

brezplačen izvod

Spodaj vpišite e-naslov, na katerega bomo poslali knjigo:

e-pošta: miha.semerl@gmail.com :: telefon: 051311470